Fysieke werking van Sugiliet

Sugiliet helpt bij hevige pijn (bijv. kiespijn of hoofdpijn) en kan gebruikt worden bij bloedziekten zoals bijvoorbeeld leukemie. Daarnaast harmoniseert sugiliet de zenuwen en helpt sugiliet bij psychose, epilepsie, dyslexie, bewegingssstoornissen en neuroses. Naar verluidt zou sugiliet ook ingezet kunnen worden bij aids en kanker.

Spirituele werking van Sugiliet

Sugiliet, de zogenaamde New Age steen, helpt bij alle vormen van angst en staat primair voor “consequenties”. Sugiliet brengt de drager zelfverwerkelijking en zelfcontrole en bereidt de weg voor een nieuw begin. Sugiliet toont zijn kracht bij het versterken van de wil van de drager, en geeft hem de benodigde kracht om zich te bevrijden van afhankelijkheid en verslavingen. Sugiliet moedigt aan om trouw te blijven aan jezelf, geeft kracht in conflicten en ondersteunt bij het sluiten van compromissen. Sugiliet aktiveert bovendien sexuele- en overlevingsdrang, de geest en de dorst naar kennis.