Fysieke werking van Sardonyx

Sardonyx versterkt alle zintuigen en het parasympathische zenuwstelsel.  Sardonyx versterkt de milt en kan ingezet worden tegen leveraandoeningen. Sardonyx wordt ook gebruikt tegen ooraandoeningen, pijn in de ogen, en vermindert en voorkomt zwakte en zelfs terugval bij ziekte.

Spirituele werking van Sardonyx

Sardonyx staat voor rechtvaardigheid, eerlijkheid en een sterk karakter. Sardonyx lost depressies op, helpt bij het rouwen en helpt om verdriet te overwinnen. Sardonyx vercherpt de zintuigelijke waarneming en helpt bij het verwerken van daarmee samenhangende nieuwe ervaringen. Sardonyx versterkt de band tussen partners en vriendschapsbanden, zorgt voor een beter begrip en vergemakkelijkt de bewuste controle van dierlijke instincten.