Fysieke werking van Rutielkwarts

Rutielkwarts helpt tegen allergieën, astma, chronische bronchitis, ademhalings- en hartproblemen (bijv. pijn op de borst) en hartritmestoornissen. Rutielkwarts kan bovendien ingezet worden bij beklemming op de borst (krampachtige ademhaling).

Spirituele werking van Rutielkwarts

Rutielkwarts staat in de eerste plaats voor “afstand”, omdat rutielkwarts de drager van angsten bevrijdt en een gevoel van vrijheid geeft.  Rutielkwarts werkt als een antidepressivum, helpt bij het oplossen van (verdrongen) angstgevoelens en laat de drager de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Rutielkwarts geeft een positieve visie, nieuwe ideeën en levensconcepten en helpt ook om deze te verwerkelijken. Rutielkwarts stimuleert de zoektocht naar geesteljke vrijheid en onafhankelijkheid en stimuleert creativiteit.  Rutielkwarts waarschuwt voor de boze kracht van leugens en onwaarheden en wordt daarom gezien als “waarheidssteen” of “beschermsteen”.

Goed om te weten

Hoe meer Rutieldeeltjess in het kwarts, des te groter is de werking!