Fysieke werking van Magnesiet

Magnesiet bevordert de stofwisseling, versterkt de bloedsomloop en helpt bij migraine, hoofdpijn, koliek en gespannen spieren. Magnesiet werkt ondersteunend tijdens zwangerschap en bevalling en voorkomt vaatvernauwingen en hartinfarcten.

Spirituele werking van Magnesiet

Magnesiet brengt de drager ontspanning, rust en geduld. Magnesiet helpt bij overgevoeligheid, nervositeit, angst en prikkelbaarheid. Magnesiet verbetert de concentratie en stimuleert onvoorwaardelijke liefde en passie. Magnesiet helpt tegen teleurstellingen bij onvervulde verwachtingenen neemt negatieve gevoelens weg.