Fysieke werking van rode Jaspis

Rode Jaspis stimuleert de doorbloeding, verwarmt en heeft een koortsverminderende werking. Door zijn bloedstelpende werking kan rode jaspis bijvoorbeeld ingezet worden bij bloedneuzen. Tijdens de zwangerschap vermindert rode jaspis misselijkheid en zorgt hij voor een diepwortelende liefde voor de groeiende baby. Rode Jaspis werkt tegen rugpijn, spataderen en zorgt voor een ongecompliceerde bevalling. Rode Jaspis zorgt voor een geregelde menstruatie en activeert de mannelijke en vrouwelijke voortplantingsorganen.

Spirituele werking van rode Jaspis

Rode Jaspis staat vooral voor wilskracht en is verbonden aan het teken Ram van de dierenriem. Rode Jaspis maakt de drager moedig en dynamisch. Rode Jaspis is een bliksemafleider voor negatieve vibraties en heft blokkades en invloeden van buitenaf op. Bovendien bevordert rode Jaspis de innerljike strijdlust. Onaangename taken worden gemakkelijker opgepakt met behulp van rode Jaspis.