Fysieke werking van blauwe Chalcedoon

Blauwe Chalcedoon vermindert spanningen en bevordert doorstroming in de lymfen. Het helpt bij keel- en strottenhoofd problemen en werkt tegen stemloosheid en heesheid. Daarnaast stimuleert blauwe Chalcedoon de melkproductie bij zogende moeders en kan blauwe Chalcedoon verlichting brengen bij diabetes in een vroeg stadium.

Spirituele werking van blauwe Chalcedoon

Blauwe Chalcedoon brengt de drager rust en verlichting. Daarnaast staat  het voor communicatie, omdat het spraakzin en zelfexpressie versterkt. Blauwe Chalcedoon werkt tegen remmingen en plankenkoorts bij speeches of mondelinge presentaties en zorgt voor een duidelijke, begrijpelijke uitspraak. Het werkt bij kinderen tegen stotteren en – onder het slaapkussen geplaatst -  werkt blauwe Chalcedoon bij nachtmerries en slapeloosheid.