Fysieke werking van Celestien

Celestien kan afgescheiden cellen in het lichaam weer bijeen brengen. Vooral na operaties of snijwonden zorgt celestien voor genezing zonder littekens. Tip: drink bij inwendige verwondingen kleine slokjes elixer of thee van celestien. Naast wondverzorging kan celestien ook ingezet worden bij cyclusveranderingen van de menstruatie. Vooral vrouwen die last hebben van een pijnlijke menstruatie of bepaalde psychisch gerelateerde sexuele storingen, krijgen door celestien meer rust en evenwichtigheid.

Spirituele werking van Celestien

Celestien verbindt onze geest, ons lichaam en onze ziel. Celestien zorgt voor een harmonische eenheid, die meer plezier en voldoening geeft. Celestien zorgt voor een ongekende warmte, liefde en trouw en een zeer harmonieuze familieband. Vooral bij vrouwen neemt celestien angsten weg en vermindert het nerveuze verstoringen.