Fysieke werking van Amethyst

Amethyst is goed voor de huid en helpt bij huidziekten, kneuzingen en blauwe plekken. Het verlicht pijn en spanning en helpt bij ademhalingsproblemen. Daarnaast verlaagt amethyst een hoge bloeddruk.

Spirituele werking van Amethyst

Amethyst beschermt de drager tegen hekserij, heimwee, slechte gedachten en dronkenschap. Amethyst beschermt het de ziel tegen het binnendringen van kwade krachten. In het algemeen staat Amethyst voor nuchterheid, omdat Amethyst de drager ondersteunt bij besluiten, acties en oordelen. Amethyst maakt kritisch, bevordert concentratie en discipline,  versterkt het geloof en helpt te leren. Terwijl een donkere amethyst goed is voor omgaan met  verdriet en innerlijke rust, is de lichte amethyst om te slapen, voor goede dromen en voor bewuste waarneming en om de verwerking van de daaruit voortvloeiende ervaringen te verbeteren. Amethyst is zeer geschikt voor meditatie en om de kamer te reinigen van een verstikkende sfeer.